Álláshirdetés - Óvodatitkár - 2013. október 14.

A Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dél- Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

óvodatitkár


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodatitkár Az állás 2013. november 11.-től betölthető a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás döntésének függvényében. Próbaidő: 6 hónap

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés,

  • ECDL,

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Hasonló munkakörben eltöltött idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  • Mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2013. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 231/2013, valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

A pályázat elbírálásának határideje:

2013. november 7.

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község