Pályázat: óvodapedagógus - 2019. november 15.

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc. utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi fealdatok ellátása a törvényi előírások alapján óvodai csoportban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Érettségi bizonyítvány, főiskolai diploma másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 113./2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatokat érvénytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ovoda.cece.hu - 2019. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.cece.hu honlapon szerezhet.

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község