Pályázat - 2015. július 27.

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cecei Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.09.01. - 2016.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Istvánné nyújt, a 06-25/235-018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogot gyakorló intézményvezető bírálja el a pályázati határidő lejártát követően. Eredményes pályázat esetén a kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítására kerül sor. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         ovoda.cece.hu - 2015. július 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község