Pályázat - 2015. július 20.

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás
Cecei Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.

Fejér megye, 7041 Vajta, Szabadság tér 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § és az 55. § (2) bekezdése alapján az intézményvezetői, továbbá az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel a közoktatásról szóló törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, közoktatásvezetői, pedagógus,

§         Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         pedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Gábor nyújt, a 06-20/211-2693-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Elektronikus úton Fazekas Gábor részére a polghiv@cece.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Fazekas Gábor, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.cece.hu, www.vajta.hu - 2015. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Társulás a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község