Hirdetmény - 2015. április 9.

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulási Tanács értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményekben a
Cecei és a Vajtai Óvodában
a 2015/2016 nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja 2015. május 11.-12. délelőtt 8-12 óráig.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2015. augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2015. szeptember 1-je és 2016. augusztus 31-e között tölti be a harmadik életévét (ezeket a gyerekeket előjegyzésbe vesszük).

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint, a gyermek abban az évben, melyben a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! Az a gyermek, aki a 3. életévét nem töltötte be, csak abban az esetben vehető fel 2015. szeptember 1-től, ha a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község