Álláshirdetés - Óvodapedagógus - 2014. június 27.

A Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dél- Mezőföldi Többcélú Társulás Cecei Óvodája

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014. szeptember 01-től 2015. június 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások alapján, óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Mezőföld Többcélú Társulás Cecei Óvodája címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2014, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje:

2014. augusztus 15.

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község